Stichting"OnzeOuderen"

Onze Ouderen Onze Zorg

Wat doen wij

Stichting "Onze Ouderen" zet zich in om de welzijn, welbevinden en veiligheid van "OnzeOuderen" te bevorderen. 
Met name kwalitatieve mensgerichte goede en juiste zorg te verbeteren en te waarborgen voor iedereen die heeft geholpen aan een gezonde samenleving.

 

 Dit doen wij door;

 

Te luisteren naar en in gesprek te treden met ouderen die zorg behoeven en verwanten daarvan; verzorgend personeel; zorginstellingen die hun sector, taken en verantwoordelijkheid serieus nemen. En graag hun kwalitatieve mensgerichte zorg willen verbeteren.

 

Naar aanleiding hiervan en desgewenst voeren wij organisatie-analyses uit. Die toegespitst zijn op het verlenen van mensgerichte kwalitatieve goede en juiste zorg. Waarbij het HKZ als uitgangspunt wordt gehanteerd. Omdat de "Ouder" (cliĆ«nte) hier centraal zou moeten staan.

 

Door gezamenlijk te kijken naar mogelijke knelpunten in de situatie van de ouder die zorg nodig heeft, uitvoering en nakoming van het uitgezet zorgbeleid, ontwikkelingen vanuit overheidsmaatregelen, inrichting van de organisatie, interne processen, personeel, middelen en financiĆ«n.

 

Door kritisch te kijken naar mogelijke uitdagingen en door samen te werken. Brengen wij een advies- en verbetervoorstel uit.

 

Wanneer hieruit blijkt. Dat de gehele organisatie aan alle criteria waaronder een kwalitatieve goede mensgerichte zorginstelling voldoet. Kan de betreffende zorginstelling vanuit de stichting financieel ondersteunt worden.

Indien nodig leveren wij managementondersteuning door onafhankelijke en objectieve professionals uit ons netwerk in te zetten. Om het proces voor verbetering zo goed mogelijk te ondersteunen.