Stichting"OnzeOuderen"

Onze Ouderen Onze Zorg

Blog

Feiten en meest recente ontwikkelingen in de zorg.

overzicht:  volledig / samenvatting

Nieuw kennis platvorm invoorzorg.nl voortaan langedurigezorg.nl

Geplaatst op 9 mei, 2017 om 15:25 Comments reacties (1)

Onlangs ging de online kennisbank www.langdurigezorg.nl live. Op dit online platform zijn de belangrijkste kennisopbrengsten te vinden uit onder andere zeven jaar In voor zorg!. Ook vind je er de artikelen van andere afgeronde programma’s gericht op ondersteuning van veranderingen in de sector langdurige zorg, zoals Hervorming Langdurige Zorg en het Experiment Regelarme Instellingen.


Op Langdurigezorg.nl is achtergrondinformatie over de programma’s te raadplegen, zoals de aanleiding en doelstelling van het programma, een overzicht van de deelnemers en een lijst met publicaties en resultaten. Kennis binnen deze kennisbank wordt ontsloten via een uitgebreide zoekmachine met verschillende filteropties.


Aanleiding

Het programma In voor zorg! is onlangs afgesloten. Dat betekent dat ook de website www.invoorzorg.nl offline zal gaan. Om de kennis en ervaringen na afronding van een programma op een toegankelijke wijze en op een centrale plek te borgen, is langdurigezorg.nl ingericht.


Langdurigezorg.nl is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg en wordt uitgevoerd door Vilans. De komende tijd wordt de site nog verder aangevuld.

Meer weten

Bekijk nu de website www.langdurigezorg.nl


Bron: invoorzorg.nl

Feiten in de zorg

Geplaatst op 16 oktober, 2015 om 5:35 Comments reacties (0)

In de Ouderenzorg is er veel mis. De vergrijzing is steeds meer een feit, er komen steeds meer ouderen bij en er is steeds minder geld en goed personeel beschikbaar.

Daardoor te veel klachten over een "tekort" aan;


- kwalitatieve goede zorg;

- verzorgingsmiddelen;

- vakbekwaam en gemotiveerd personeel;

- financiële middelen;

- verkeerd of beter gezegd, een eigen geninterpreteerd ofwel een tekortkoming in het niet goed uitvoeren en naleven van beleid die door overheidswege is opgelegd;

- bestuurders/management die de plank finaal misslaan als het gaat om het verlenen van kwalitatieve goede zorg die toegespitst moet zijn op mensen. En niet alleen op een kwalitatieve goede organisatie die efficiënt en kostenbesparend is.

Goede zorg kost nu eenmaal geld en vereist vakbekwaam geschoold en gemotiveerd personeel.

 


Rss_feed