Stichting"OnzeOuderen"

Onze Ouderen Onze Zorg

Over Stichting"OnzeOuderen"

Stichting "Onze Ouderen" is ter verbetering en waarborging van kwalitatieve goede en juiste mensgerichte zorg. Ten behoeve van ouderen die in zorginstellingen en door thuiszorgorganisaties thuis verzorgd worden.

 
Er is momenteel veel mis in de zorg. Vanuit overheidswege wordt er te veel bezuinigd. Organisaties zijn soms noodzakelijk. Te veel toegespitst op een kwalitatieve goede organisatie gebaseerd op efficiency en kostenbesparing. I.p.v. het leveren van kwalitatief goede en juiste "mensgerichte" zorg.


Er is een enorm te kort aan; goed en mensgericht leiderschap, vakbekwaam, opgeleid en gemotiveerd personeel,  tijd om kwalitatief goede zorg te verlenen, normaal menselijk aandacht te geven en een enorm te kort aan (financiĆ«le) middelen door de manier waarop er gewerkt wordt.
Waardoor het ernstig ten kostte gaat van kwalitatieve goede en juiste zorg voor "Onze Ouderen". En het verzorgend personeel te veel onder druk te staan.

 

Stichting ''Onze Ouderen" is van mening. Dat iedereen die op een gezonde manier een steentje bij heeft gedragen aan onze samenleving. Recht heeft op kwalitatief goede en juiste mensgerichte zorg door bekwaam en gemotiveerd personeel.

 

Onze visie luidt dan ook;

 

Kwalitatief goede en optimale zorg voor "Onze Ouderen" in zorginstellingen en thuiszorg organisaties. Waarbij een aantrekkelijke en prettige werkomgeving waarin verzorgend personeel het best tot hun recht kunnen komen geen overbodige luxe mag zijn.

 

Onze missie hierin is;

 

Het verbeteren en waarborgen van welzijn en welbevinden van "Onze Ouderen" door kwalitatieve goede en juiste mensgerichte zorg. Werken aan een menswaardig bestaan.

 

Wat wordt er verstaan onder kwalitatieve en goede mensgerichte zorg;

 

- normaal "aandacht" kunnen geven aan zorgbehoevende.
- ruimschoots "tijd" hebben om zorg te verlenen.

- voldoende "middelen" beschikbaar zijn die op een juiste manier "gemanaged" behoren te worden.

- vakbekwaam, opgeleid en gemotiveerd "personeel".

- goed en mensgericht "leiderschap".


"Mensgericht" kwalitatief goede en juiste zorg is nooit op basis religieuze gronden. Maar wel op zorg met gezonde menswaardige culturele invloeden.