Stichting"OnzeOuderen"

Onze Ouderen Onze Zorg

Projecten

Stichting "Onze Ouderen" investeert in de volgende projecten.

Project kwalitatief goede zorg 

Project welzijn en welbevinden

Project mensgerichte organisatie

Project plezier en ontspanning

Project ouderen willen ook werken

Project gezamenlijke inkoop zorgmiddelen