Stichting"OnzeOuderen"

Onze Ouderen Onze Zorg

Verantwoording

Stichting "Onze Ouderen" is transparant, open, eerlijk en oprecht. En staat voor haar doel en te volgen missie.

En is opgericht conform de volgende statuten. Deze kunt u hier downloaden.

Op onze website kunt u alle opbrengsten, kosten, uitgaves, projecten en behaalde resultaten in één oogopslag zien.
De financiële verantwoording, het jaarverslag van het afgelopen jaar kunt u hier downloaden.

De stichting hanteert de norm die door het CBF is vastgesteld. Minimaal 70% van elke Euro die binnenkomt komt ten goede aan het doel.

(Stichting "Onze Ouderen" is reeds bezig met de aanvraag om aangemerkt te worden als zijnde ANBI, het verkrijgen van het CBF keurmerk en samen te werken met Stichting geef gratis)