Stichting"OnzeOuderen"

Onze Ouderen Onze Zorg

Verzorgend personeel

Door drastische financiële maatregelen, te kort en geen goed mensgericht management in de zorgsector. Komt het opgeleid en vakbekwaam personeel onder druk te staan. En door noodzakelijke bezuinigingen vanuit overheidswege. Efficiencyverbeteringen en kostenbesparing vanuit het bestuur cq. management van een zorginstelling. En de steeds grotere tijdsdruk die op het bezoeken en verzorgen van ("cliënten") "Onze Ouderen" rust. 

Is het voor de verzorger steeds moeilijker om gemotiveerd te blijven en hun werk naar behoren (ook in het belang van de ouder) te kunnen doen bijna onmogelijk. Waarbij sommige verzorgers dit zelfs als onmenselijk ervaren. En uiteindelijk ook tijdelijk of zelfs geheel uitvallen.


De zorgsector wordt daardoor steeds onaantrekkelijker (ook voor potentiële verzorgers). Omdat verzorgers gewoonweg niet het werk meer kunnen doen dat ze het liefst zouden willen doen. En dat is gezond menselijk "verzorgen". Vanuit hun diepste passie en ambitie, vanuit hun hart.
In de vorm van aandacht voor de ouder, voldoende tijd hebben om het verlenen van goede zorg op een fatsoenlijke en menswaardige manier dit te kunnen blijven doen.  

Het gaat volgens hen om tijd en geld. Terwijl iedereen inmiddels wel weet. Dat "echte zorg". Tijd en aandacht kost en ook mag kosten. 

Door geen gehoor te geven aan de passie en ambitie van verzorgers omdat zij hier geen voldoening meer uithalen. Ontstaat er een dreigend personeels te kort in de zorg, met alle gevolgen van dien.


Om het personeel bij te staan om hun vak, hun roeping, hun passie en ambitie te ondersteunen, de sector aantrekkelijk en zuiver te houden.
Kunnen ze in samenwerking met hun collega's en indien nodig samen met de organisatie een beroep doen op stichting "Onze Ouderen".


Door contact op te nemen met [email protected]


Om u als zorgverlener zo goed mogelijk te kunnen bijstaan en ondersteunen. Willen wij u vragen of u en uw collega's. Het onderstaande enquête formulier in zouden willen vullen. En deze retour te willen sturen naar het bestuur.


Enquête verzorger in de ouderenzorg